SC-412S

  • Безжични Сирени

Product Description

  • За използване на открито
  • С трансформатор 12V/1000mA
  • Възможност за използване като алармен панел
  • Размери 13cm x 4.5cm